PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter overdenking Ter overdenking


Geroepen zijn !

"En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem". ( Lucas 5:27-28 )
Wat houdt onze roeping in, hoe gaan we daar mee om.
                                                                                          
Aan de discipelen legde Jezus duidelijk uit wat het doel was van een roeping. Christus nodigde de discipelen uit om Hem te "volgen" en om "vissers van mensen" te worden (Matteüs 4:18-22). Ze werden uitgenodigd om Zijn voorbeeld en instructies op te volgen - en om Zijn werk te doen.

Ze werden niet uitgenodigd om hun Leraar te betwisten, bekritiseren of te betwijfelen. Ze werden niet uitgenodigd om Zijn instructies om het evangelie te prediken, te negeren of Zijn onderwijzingen te veranderen. Ze werden geroepen om heel belangrijke redenen - en om een specifieke beloning te ontvangen!
De Farizeeërs en de schriftgeleerden kijken minachtend naar Levi en mopperen: “Hij eet met zondaars en tollenaars, dat kan toch niet”. Maar Jezus zei; "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars" ( Lucas 5:32 ). Wij worden niet geroepen omdat we goed zijn of omdat wij het verdienen om geroepen te worden, maar omdat wij moeten veranderen! De Bijbel zegt simpelweg "allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God". (Romeinen 3:23).
Wij worden geroepen om berouw te hebben en te veranderen, om te groeien en te overwinnen en om te leren leven volgens de wetten van God - voor een geweldig doel dat naar voren komt in verschillende passages van de Bijbel.
Dat doel geeft Jezus Zijn geroepenen bij Zijn hemelvaart.
"En Jezus kwam naar hen toe sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht op aarde, ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige geest, hun lerend al wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Dat is het doel gemeente en jongelui, omdat Jezus alle macht heeft kan Hij bij ons blijven in onze roeping, in onze dagelijkse verandering, om dicht bij Hem te leven, te werken, te denken en te doen en dat alles tot eer van Zijn naam. Dan blijft Hij bij u tot aan het einde van deze wereld en mogen we intrek nemen in een nieuwe wereld. Bent u niet ontzettend blij dat God u geroepen heeft?

Martin Leussink
 
terug
 
 
 

Ere Dienst
datum en tijdstip 24-11-2019 om 09:30
meer details

 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
Oproep inzameling speelgoedIn november bezoeken we de ruilwinkel om speelgoed in te zamelen voor kinderen van de voedselbank. Ook zetten we in de gang van de kerk een plastic kratje neer om speelgoed te gaan verzamelen.
Mocht u nog spelletjes of speelgoed hebben liggen waar jij of uw kinderen niet meer mee spelen, dan mag u dat in het plastic kratje in de gang van de kerk brengen. Wij zorgen dat alle spullen naar de voedselbank worden gebracht. Kinderen die het iets minder hebben dan ons, kunnen we op deze manier toch een fijn Sinterklaasfeest geven. 
                                                        
Harm Wolfs (tel 06 – 53 89 22 23)
Gea Wind (tel 06- 10 13 14 61)

 
Malawi Foto's
Hieronder staat de link voor de Foto's

https://fotoboek.worldservants.nl/2019/malawi/malawi_ma119/elzew03/slideshow
ZIE FOTO'S
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.