PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

Alhoewel de keus om het contract van Martin Leussink niet te verlengen uiteindelijk nodig is, heeft het in de gemeente veel los gemaakt.
Dit bracht ook het besef dat we als gemeente klein geworden zijn en er weinig bestuurskracht beschikbaar is.
Op 22 november hebben we in een bijzondere dienst afscheid genomen van ons kerkelijk werker Martin Leussink.
In de dienst bleek dat er gedurende de 1,5 jaar veel pastorale gesprekken zijn gevoerd omdat gemeenteleden dierbaren zijn verloren. We bedanken Martin voor zijn werk in Tange Alteveer. De ervaringen die hij heeft opgedaan kan vast ergens anders worden ingezet. Gelukkig is voor de catechisatie snel een tijdelijke oplossing gevonden en is Harry Brouwer inmiddels met 3 groepen gestart.
De richtlijnen voor consulentschap zijn veranderd, die wordt niet meer toegewezen maar zullen we zelf moeten vinden.
We kunnen u melden dat ds. op ’t Hof uit Nieuwe Pekela dit voor onze gemeente wil zijn, ook al heeft hij maar beperkt tijd.
Als kerkenraad vinden we de komende tijd pastoraat extra belangrijk, we hebben Ds. van der Wind gevraagd hulpdiensten te verrichten in het pastoraat. Gelukkig wil hij zich hier graag voor inzetten. Bel hem gerust als u vragen hebt of pastoraal bezoek wenst: Ds. W. van der Wind wvanderwind@gmail.com telefoon: 06-27543158. Voor de kerkenraad start ook weer een drukke periode. Zeker nu u aangeeft dat we naar elkaar moeten omzien. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Op de gemeenteavond hebben veel mensen aangeboden te willen helpen met het bezoekwerk. Ook de jeugd wil hierin hun steentje bijdragen. Omdat er maar drie ouderlingen zijn zullen we bij elke wijk, gemeenteleden vragen om ook om te zien naar enkele gemeenteleden. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe minder het aantal waar u een aantal keren per jaar een bezoekje moet brengen. Leuk dat ook de jeugd bezoeken gaat brengen aan ouderen binnen onze gemeente. Het is goed dat tussen jong en oud geloofsgesprekken op gang komen. We zijn aan de slag om de informatie over onze gemeente en de activiteiten actueel te maken op de website. Op de gemeenteavond werd duidelijk dat we al jaren de gewoonte hebben dat doopleden ook mogen stemmen, dit is echter nooit formeel vastgelegd. In de kerkenraad hebben we inmiddels besloten dit “gewoonterecht” formeel in plaatselijk reglement op te nemen. Het onderdeel jeugd, gezin en eredienst moet nog opgepakt worden.
Ds. op ’t Hof zal gezinnen bevragen hoe dit in de toekomst vorm kan krijgen. U ziet dat we direct werk maken van de tips die u naar voren hebt gebracht.
Zoals besproken is er inmiddels oriënterend contact gelegd met de kerkenraad van de gereformeerde kerk in Onstwedde. 
Vragen of suggesties, laat het horen!

Namens de kerkenraad, Peter van der Laan

 

terug
 
 
 
Bladvulling
Herfst....... meer
 
Rechtstreeks Kerkdienst bekijken
https://www.youtube.com/channel/UCqkp5ZNExnKQn0P1AQUFubA?disable_polymer=true
  meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
Gastenboek (ook voor vragen en Wensen)
KLIK OP ONDERSTAANDE LINK en klik dan op schrijf nieuw bericht
https://www.tboek.nl/gastenboek/websitegastenboek/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.