PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter Overdenking Ter Overdenking

HET FEEST VAN GODS LIEFDE                       Romeinen 5 en 6
                                                 
In Romeinen 5 vertelt Paulus wat het geheim van Pinksteren is: De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is’. Om die reden komt heel ons leven in het licht te staan van de liefde van God!
Op Pinksteren zet de Heilige Geest de sluizen van de hemel open. En dan stort Hij de volheid van Gods liefde over de mensen uit. Dat gaat gepaard met bijzondere tekenen, zoals die in het pinksterevangelie beschreven worden. Het is net als bij een sluis in een rivier. Als de sluizen worden opengedraaid, stort het water met grote kracht omlaag. Zo zet de Heilige Geest op Pinksteren de sluisdeuren van Gods liefde open. Hij stort die liefde overvloedig uit. Pinksteren is dan ook het feest van de vervulling, van de volheid!

Het geheim van Pinksteren is: de Heilige Geest brengt Gods liefde in de wereld, in onze harten. De liefde van God was er ook al vóór Pinksteren. Die liefde daalde op aarde neer in de Heere Jezus Christus. In Bethlehem en op Golgotha. 
Zo lief had Hij de wereld.

Tot aan Pinksteren bleef het nog liefde op afstand! Want die laatste afstand, tussen Gods liefde en ons hart, was nog niet overbrugd. Uit ons zelf komen wij niet naar Bethlehem of naar Golgotha, om daar de liefde van God te aanbidden. Als het aan ons lag, zouden wij zomaar voorbij leven aan alles wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan! Maar als op Pinksteren de Heilige Geest komt, dan komt de liefde van God heel dicht bij ons.
Dan word het heel persoonlijk. De liefde van God komt dan in onze harten. Dan komt het aan tussen God en mens! De vonk van de liefde springt over. Op Pinksteren brengt de Heilige Geest Gods liefde in ons hart. Dan worden we vol van de liefde van God! En waar je hart vol van is, loopt de mond van over.
Daar is je hele leven vol van!

Misschien denkt iemand: Maar hoe kan ik nu weten, dat de Heilige Geest ook mij gegeven is? Met andere woorden: hoe komen wij aan de zekerheid van Pinksteren? Dat alles heeft te maken met Christus, door Wie God ons zijn liefde heeft geopenbaard.
Paulus zegt: Wij kunnen er zeker van zijn dat de Heilige Geest ons gegeven is, omdat Christus, toen wij nog krachteloos waren, op de bestemde tijd voor goddelozen is gestorven. Het gaat in het werk van de Geest dan om Christus. Om wat hij voor ons gedaan heeft. Op Golgotha stond het kruis van Christus als een soort boortoren. Toen Jezus daar stierf, heeft hij de bron van de liefde van God aangeboord. En Pinksteren betekend dan dat die bron van Gods liefde gaat stromen! De Heilige Geest zet de bron van die liefde open!

En zo kan Pinksteren worden voor mensen voor wie Jezus gestorven is. Voor zondige mensen, die Gods liefde niet verdiend hebben. De Heilige Geest vervult met zijn liefde Hij maakt ze vol met de liefde van God! Als wij op zoek zijn naar de zekerheid van Pinksteren, moeten we bij Christus Zijn.
Wanneer weet ik dan of ook ik de Heilige Geest ontvangen heb? Als ik weet dat ik niet meer buiten de Heere Jezus kan! Dat ik Hem niet meer zou kunnen of willen missen!

De Heilige Geest is een gave van God en die kunnen we ontvangen in de weg van het gebed.
(zie Lukas 11:9-13)
Dan maakt de Heilige Geest ons vol van de liefde van God, die we dan met anderen willen delen. Pinksteren is immers ook een zendingsfeest! Zo mogen wij ons samen verheugen op weg naar het Pinksterfeest! Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
                            
Janneke ten Seldam

 
terug
 
 
 
Kerkdienst Bekijken of beluisteren
meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.