PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter Overdenking
31 jan 2024 Ter Overdenking

16. Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van
Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor
ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard
uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de
rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Zelf doen...
Het blijft telkens weer een opmerkelijke overgang als kinderen zo rond een jaar of twee steeds meer een eigen wil krijgen. Keer op keer klinkt het ‘zelf doen’. Als de schoenen aan moeten, de jas moet worden gepakt of er een duplotoren moet worden gebouwd. De vanzelfsprekendheid dat vader of moeder het wel voor hen doet verdwijnt. Maar daarbij verdwijnt ook iets van de vanzelfsprekendheid waarmee het kind ervan uitgaat dat wat vader of moeder doet goed is. Dit is een heel natuurlijke ontwikkeling. Als een kind slaafs achter de ouders aan blijft lopen en weinig tot geen initiatief toont gaat er iets mis. Het andere uiterste is ook niet goed. Want een kind wil misschien wel van alles zelf doen maar daar is het nog helemaal niet aan toe. Het moet toegroeien naar volwassenheid. Daar is onze samenleving ook op ingericht.
Een mens moet zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Maar ook als volwassene ontdek je dat je niet alles zelf kunt. En dat kan best wel eens lastig zijn. Iemand die een heel groeiproces doormaakte, maar dan als gelovige was Maarten Luther. Ook hij wilde in eerste instantie alles zelf doen. Op allerlei manieren probeerde hij om een zo goed mogelijk christen te zijn. Hij las uit de Bijbel en bad tot hij niet meer kon.
En toch gaf dat alles hem geen rust. Luther moest ontdekken dat het hele proces van steeds zelfstandiger
worden, je eigen weg gaan, voor het geloofsleven niet opgaat. 
Niet onze eigen inspanningen, maar Gods genade zorgt ervoor dat wij met God kunnen leven. Dat wij kunnen bestaan voor Zijn aangezicht. Gods genade mag ons zondag aan zondag worden verkondigd.
Het Evangelie mag klinken en heeft kracht in zichzelf. Zo’n geweldig grote kracht zodat zondige mensen
zalig kunnen worden. En wij hoeven ons alleen maar over te geven aan Gods genade.
Maarten Luther merkte gedurende zijn hele leven dat dat een worsteling bleef. Want telkens weer
wilde hij, en willen ook wij het zo graag allemaal zelf doen. De kracht van het evangelie is juist dat wij dat niet kunnen en niet hoeven te doen. Wij mogen echt leven, door de kracht van het evangelie.
Door Jezus Christus die is gestorven voor onze zonde is er voor ons vrijspraak van het oordeel.
Wilt u alles nog zelf doen? Of hebt u zich al overgegeven? Doe dat, en leef. Uit genade alleen.

Ds. J. Admiraal
terug
 
 
 
Chr.Jeugdclub 12-15 JAAR
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.