PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter overdenking Ter overdenking

TER OVERDENKING

Meditatie: Ver weg, maar door Hem dichtbij  !!
Lezen Lucas 1 : 5 - 25

Lucas’ verhaal begint als een sprookje: Alle verlangens gaan in vervulling. Zacharias heeft zijn hele leven lang gewacht op het voorrecht het reukoffer te mogen brengen, dat mocht men maar eens in het leven doen. Sommige priesters kwamen nooit aan de beurt, des te mooier was het dat hij nu het lot toegewezen kreeg.
En het stille verdriet om het gemis van een nakomeling, een diep leed, dat hij overal met zich meedraagt, wordt op deze voor hem bijzondere dag door God weggenomen, hij krijgt de boodschap dat zijn verdriet door God is gezien en dat hij een zoon zal krijgen, “En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia”.

Het gebed dat de Joden iedere dag met volharding bidden,
( ook nu nog om de komst van de Messias ), de eeuwen door met een hoop op “het uitspruiten van de Loot van David”, dat heeft Zacharias ook vandaag weer uitgesproken….en nu komt God bij hem om de vervulling aan te kondigen.

Zacharias, een dienaar van God, zijn hele leven toegespitst om Gods wet te onderhouden, die de mensen moet voorleven, die zo vaak heeft gebeden tot zijn Vader, die de grootste eer kreeg om het reukoffer te mogen brengen om de zonden van het volk bij God te brengen, die Zacharias gelooft het niet !!!!!
In een zin laat hij God drie keer weten dat het onmogelijk is; “Hoe zal ik dat weten”.
en meteen erachteraan; “Want ik ben oud”. en om God even te corrigeren; “Mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen”.

Zo dicht bij God leven en dan toch zo ver weg zijn, omdat de daden van God zo groot zijn en ons geloof in Hem zo klein, het evangelie van Zijn Zoon Jezus Christus, dat evangelie dat ons vertelt dat Hij voor ons wilde sterven, wordt zo vaak weggewuifd, wordt zo vaak tegengewerkt door ons ongeloof, dat God het wel zelf moet doen, Hij moet wel met Zijn Geest in ons werken, anders zouden wij niet bereid zijn Hem te geloven. God grijpt in, Hij maakt Zacharias stil, in stilte kan hij nu klein worden voor zijn Almachtige Vader.

Wij zijn ver weg van Hem, maar Hij wil dat niet, kijk maar in de kribbe, "Heden is u geboren, de Zaligmaker". Gekomen als mens om voor eens en altijd die kloof tussen ons en God te dichten, om nooit meer ver weg te zijn, maar eeuwig dichtbij.

Martin Leussink
 
terug
 
 
 

Ere Dienst
datum en tijdstip 15-12-2019 om 09:30
meer details

 
Kerstviering
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
Malawi Foto's
Hieronder staat de link voor de Foto's

https://fotoboek.worldservants.nl/2019/malawi/malawi_ma119/elzew03/slideshow
ZIE FOTO'S
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.