PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter overdenking Ter overdenking


Gods voorzienigheid

“Voor alles is er een vastgestelde tijd en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven”.

Lezen: Spreuken 3  1- 14


Wat is er mooier dan een nieuw jaar te beginnen in de wetenschap dat alles een vastgestelde tijd heeft, dat is een houvast in het Woord van onze God waarmee we verder kunnen. In alles wat we ook in dit jaar kunnen meemaken, de mooie tijd, de minder mooie tijd, alles is geborgen in Zijn plan met de wereld en de mensen die daar op leven. Dus ook voor u en voor jou. Prachtig dat God ons een tijd geeft om plannen te maken, om met je studie bezig te zijn, om een toekomst te kunnen opbouwen en dat alles mogen we doen omdat God daar Zijn Zegen over wil geven.
Wij zijn in de tijd geplaatst om die tijd ten volle te gebruiken om Zijn naam te eren en dat kunnen we doen in onze planning, in onze studie, in onze toekomstverwachting.
In vers 12 en 13 komt God heel dichtbij in ons dagelijks leven "Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen.
DAT IS EEN GAVE VAN GOD".
Geweldige woorden, wij mogen genieten van de vastgestelde tijd die God in Zijn wijsheid ons heeft gegeven, voor elk plan, voor elk voornemen om te gaan doen is tijd en die tijd, lezen we in vers 2a, ligt tussen onze geboorte en ons sterven. We zijn ooit geboren en het lijkt wat deprimerend in de tekst, dat er een tijd komt om te sterven, maar gemeente, lees het anders. We zijn mensen en mensen zullen een keer moeten sterven, dat is het gevolg van onze zonde, dat zal gebeuren.  In de tijd door God vastgesteld, maar door het geloof in onze Here Jezus Christus, zal het sterven ons gewin zijn, dan komen wij in de eeuwige tijd waar we niet hoeven te zwoegen om van die tijd te kunnen genieten.
We krijgen van Hem het jaar 2020, we mogen een goede tijd hebben, in dankbaarheid voor Zijn goede gaven die Hij ook dit jaar voor ons heeft vastgesteld. Laten we daarom met vreugde het nieuwe jaar leven en laten we bidden, als Gods tijd is gekomen om Hem te ontmoeten, dat we dan, ziende op het volbrachte werk van Zijn Zoon, in vol vertrouwen bij Hem verder mogen leven.

Martin Leussink
 
 
 
 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 19-01-2020 om 09:30
meer details

 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
Malawi Foto's
Hieronder staat de link voor de Foto's

https://fotoboek.worldservants.nl/2019/malawi/malawi_ma119/elzew03/slideshow
ZIE FOTO'S
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.