PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Liturgie (30-05-2021) (19:00 uur) Liturgie (30-05-2021) (19:00 uur)

Voorspel Orgel
Binnenkomst kerkenraad
Afkondiging   

Zingen: Opw. 507 ’t is goed om u te ontmoeten (youtube)
Welkom (votum en groet)
Zingen: Opw. 123 Groot is Uw trouw, o Heer (Harry Brouwer)
Geloofsbelijdenis: Danielle Fissering en Robert Wolfs
DEEL 1
Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, alle dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in de Here Jezus, de Zoon van God,
die geboren werd in Bethlehem,
die gestorven is aan het kruis en ook begraven is,
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terugkomt op de aarde om alles nieuw te maken.
DEEL 2
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in onze harten.
Wij geloven in één Christelijke Kerk,
waarin wij allemaal bij elkaar behoren.
Wij geloven, dat onze zonden vergeven zijn
en dat wij straks een nieuw lichaam krijgen.
Wij mogen dan altijd bij de Here Jezus zijn.
Amen.
Zingen: Opw. 720 God maakt vrij (youtube)
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 – 21 HSV (Gerald Wubs)
Gods liefde drijft tot wederliefde
7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, 
   maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond 
   als verzoening voor onze zonden.
11Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
12Niemand heeft ooit God gezien. 
Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
13Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.
14En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.
15Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.
16En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
17Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
18Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
19Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
20Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
21En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.
Zingen: Opw. 399 Vader God, ik vraag mij af (Harry Brouwer)
Filmpje van de jeugd
Zingen: Onze Vader in de hemel (versie Elise Mannah) (youtube)
Filmpje Heilige Geest
Overdenking: Thema: Leef in liefde
Zingen: Laat ons samen één zijn (sela) (youtube)
Dankgebed
Zingen: Opw. 746 De God van de vrede (Harry Brouwer)
Afsluiting
 

terug
 
 
 
Nieuwe leiding Törfclub gezocht
 
 
meer
 
Kinderkerk
meer
 
Avondmaal
meer
 
Gemeente Avond
meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.