PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter Overdenking Ter Overdenking

Vruchtdragen voor Hem.

Dit is de titel van een boek van Ds.C.G. Vreugdenhil.
In zijn inleiding schrijft hij het volgende:

Het gaat hier over de vrucht van de Geest, zoals we daarover kunnen lezen in Galaten 5:22.
Dit vruchtdragen is het gevolg van het ‘zijn in Christus’, zoals de Heere Jezus daarover spreekt in Johannes 15.
Hij noemt zichzelf daar de Wijnstok, de gelovigen noemt Hij ranken die vrucht dragen. Bij vruchtdragen gaat het ten diepste niet om wat je doet, maar om wie je bent.
Dit vruchtdragen kan er alleen zijn door de levenssappen die de wijnstok laat stromen door de ranken.
En voor wie is de vrucht? Voor de wijnboer als de eigenaar van de wijngaard. In het beeld van die wijnboer wijst Christus naar God. Hij zegt: hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt; en gij zult mijn discipelen zijn.(Joh 15:8).
Het vruchtdragen voor de Heere is dus verbonden met het discipelschap.

De Heere Jezus gebruikt in Johannes 15 naast ranken ook andere namen voor zijn kinderen:
vrienden (vers 14), dienstknechten (vers 20) en getuigen (vers 27).
Veelzeggend is dat de Heere Jezus spreekt over het blijven in Hem
(vers 4, 6 en 7).

Dit betekent niet dat een wedergeboren christen weer kan afvallen van de genade. Het wijst meer op de levende geloofsverbondenheid met Christus.
‘Die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht’(vers 5).
Jezus spreekt hier niet over de positie van een christen, maar over zijn conditie.
Daarom valt het ‘blijven in Hem’ onder onze verantwoordelijkheid.
Zo is het ook met de vrucht van de Geest.
Het is een ‘gave’ van de Heilige Geest en tegelijkertijd een
‘opgave’ voor de gelovigen om vanuit de gemeenschap met Christus als een levende rank vrucht te dragen.

Bert Horlings

 
terug
 
 
 
Brief van de Kerkeraad
meer
 
Liturgie (09-05-2021)
meer
 
Kosterschap
meer
 
Ter Overdenking
meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
Rechtstreeks Kerkdienst bekijken
https://www.youtube.com/channel/UCqkp5ZNExnKQn0P1AQUFubA?disable_polymer=true
  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.