PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ontstaan Nederlandse Hervormde Evangelisatie te Tange-Alteveer Ontstaan Nederlandse Hervormde Evangelisatie te Tange-Alteveer

Het ontstaan van Nederlands Hervormde Evangelisatie van Tange-Alteveer:
In 1902 besloot de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Onstwedde om in Tange-Alteveer een hulpkerk te bouwen en een woning voor een evangelist- godsdienstonderwijzer. Nadat een ontwerp van de Groninger architect K. H. Holthuis was goedgekeurd vond de aanbesteding plaats op 14 juli 1902 in de woning van de heer Beurnee in Nieuwe Pekela. De bouw werd voor f. 4120,- gegund aan H.W.Kuiper, aannemer te Oude Pekela, die de laagste inschrijver was. Nog in hetzelfde jaar werd het werk opgeleverd.
Op 19 september 1902 schreef de beroepen evangelist-godsdienstonderwijzer W. C. Lodder te Grijpskerk aan de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Onstwedde dat hij de vrijmoedigheid had om naar Tange-Alteveer te gaan en hoopte door het hoofdbestuur van de Nederlandse Evangelisatie Protestantse Vereniging in Den Haag te worden uitgezonden. Het hoofdbestuur deelde op 21 oktober 1902 mede dat evangelist W.C. Lodder zou komen en in de morgendienst van 7 december 1902 werd hij bevestigd door ds. E. Weidner van Onstwedde. Hiermee was de Nederlands Hervormde Evangelisatie van Tange-Alteveer gesticht. De jongelingsvereniging van de Nederlands Hervormde Evangelisatie deelde in 1903 aan de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Onstwedde mede dat ze van plan waren naast de kerk een lokaal (verenigingsgebouw) te bouwen. Hierin kon dan catechisatie worden gegeven en de bijeenkomsten van de zondagsschool worden gehouden. Tevens konden daar de vergaderingen van de meisjes-, jongelings- en zangvereniging worden gehouden. De benodigde grond voor de bouw werd in 1904 geschonken door burgemeester F. H. Boels van Nieuwe Pekela, die hiervan de eigenaar was. Vermoedelijk werd nog in hetzelfde Jaar de bouw gerealiseerd.


Op deze afbeelding van omstreeks 1914 zien we van links naar rechts: het verenigingsgebouw, de kerk en de woning van de evangelist. In 1919 werd de kerk voor f. 8098,- verbouwd en stelde de raad van de gemeente Onstwedde f. 750,- beschikbaar voor een torenuurwerk. Het nieuwe gebouw werd op 24 oktober 1919 ingewijd.

 

Van Nederlands Hervormde Evangelisatie naar Nederlands Hervormde Kerk.

In 1921 ontstond het plan om in de Nederlands Hervormde Evangelisatie een pijporgel te plaatsen. Vermoedelijk werd dit plan in 1924 gerealiseerd, want in maart 1924 kreeg A. Standaard, orgelfabrikant te Schiedam, de opdracht om een nieuw pijporgel te plaatsen. (78) De Nederlands Hervormde Evangelisatie werd op 1 april 1947 een zelfstandige gemeente en werd voortaan Nederlands Hervormde Kerk genoemd. Tot 1 april 1947 zijn vier evangelisten aan deze evangelisatie verbonden geweest, te weten:

W.C. Lodder (9-12-1902 tot 26-12-1913),
K. Asmus (2-11-1913 tot 23-11-1922),
J.L. de Pauw (4-2-1923 tot 30-4-1944) en
W. van Oostende (10-12-1944 tot 31-3-1947).

Op 6 juni 1948 werd C.A. Helms de eerste predikant van deze gemeente.
 

In 1961 werd naar een ontwerp van architect J. Groof uit Stadskanaal een nieuwe kerk gebouwd die op 16 februari 1961 in gebruik werd genomen. De kerk, waarvan de bouwkosten f. 75.000,- bedroegen, biedt plaats aan 350 bezoekers.
Het doopvont, de avondmaalstafel en de knielbank met twee stoelen werden geschonken door de vrouwenvereniging Lydia die daarvoor, door middel van volgeplakte zegelboekjes, f. 1000,- bij elkaar spaarde. Predikanten van deze kerk waren achtereenvolgens:


C.A. Helms (6-6-1948 tot 5-7-1953),
A.W. Kranenburg (26-7- 1953 tot 26-10-1958),
D. Driebergen (14- 12-1958 tot 1-9-1963),
K. Schaap (20-10- 1963 tot 18-4-1968),
S.J. Seinen (8-9-1968 tot 26-5-1974),
J. van Dijk (21-9-1975 tot 20-1-1980),
J. Quist (12-7-1980 tot 9-6- 1985),
J.L. Schreuders (13-10-1985 tot 1- 8-1990),
A. Diepeveen (26-1-1992 tot 1- 5-1996),
A. Meiling (15-9-1996 tot 4-1-2001),
W.J. Menkveld (25-8-2002 tot 6-7-2008),
W.T. van Voorst (7-6-2009 – 14-1-2018)
 

De kerk NU:

In Alteveer staat maar één kerk. De Alteveerster Kerk. Een paar jaar geleden heette zij nog: de Hervormde Gemeente Tange Alteveer. Tegenwoordig heet zij: Protestantse Gemeente Tange Alteveer. Dat lijkt maar een kleine verandering maar daar zit heel wat achter. Iedereen weet wel dat er heel wat verschillende kerken zijn. Iedereen begrijpt ook wel dat dat eigenlijk niet goed  is. Hoe kun je nu geloven in één God en toch allemaal verschillende kerken hebben? Dat is niet uit te leggen. Maar ja. Brokken maken is makkelijker dan de brokken weer aan elkaar lijmen. Ook wanneer het aardig gelukt is zie je de oude breuklijnen vaak nog goed. Overal waar je mensen tegenkomt kom je ook brokken tegen, buiten de kerk, maar ook in de kerk. Heel wat jaren geleden kwamen een aantel enthousiastelingen bij elkaar  om wat te doen aan al die kerkelijke brokken. Na jaren van gesprek gingen toen 3 kerken samen. De Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse kerk. Nu alweer 2 jaar geleden werd de eenwording een feit. Nee het ging niet ideaal. Niet iedereen was het er mee eens. Niet iedereen ging mee. We blijven mensen onder elkaar, ook in de kerk. Maar gebruiken we in Alteveer die nieuwe naam. Niet omdat we geloven dat die nieuwe naam veel beter is dan de oude niet omdat we er van overtuigd zijn dat de nieuwe kerk veel beter is dan de oude. We gebruiken die nieuwe naam omdat we daarmee duidelijk willen maken dat we eenheid belangrijk vinden. Ook al lukt het niet om het met iedereen eens te worden. Wij geloven in één God, die dwars door alle verdeeldheid heen bezig is één kerk te bouwen en daar willen wij in alle bescheidenheid een filiaaltje van zijn. Zo willen wij ook graag die ene kerk van Alteveer zijn. Niet omdat we geloven dat wij de beste kerk zijn, maar omdat wij ons van harte verbonden voelen met dit dorp. Omdat we graag aan iedereen die dat wil de ruimte willen bieden om samen te geloven in God en te leven met God. Nee, bij ons kan niet iedereen altijd zijn zin krijgen, maar er is wel voor iedereen een plek.

U bent welkom in de Kerk van Alteveer

terug
 
 
 
Ere Dienst 14-07-2024
meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.