PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
12 juli vergaderde de kerkenraad

De opening was uit Mattheus 26 : 36 – 46 Jezus bidt in Getsémané.

Voor de pauze werden er dingen aangaande onze gemeente besproken: de startdienst, een dienst kerk en school, over deze diensten staat elders in het kerkblad nadere informatie.

Na de pauze volgde een gesprek met een afvaardiging van de Hervormde gemeente Nieuwe Pekela.

De heren Dekker en Wijnands waren aanwezig om met ons te praten over het eventueel samen beroepen van een predikant. Er werd over en weer informatie uitgewisseld over beide gemeenten om een goed beeld te krijgen van elkaars situatie (vragen aangaande de modaliteit, kerkgang, verenigingen, jeugd, catechisanten, aantallen en leeftijden, etc.….) het vermoeden werd bevestigd dat beide gemeenten niet veel verschilden van elkaar.

Op deze avond werd formeel de vraag gesteld aan Nieuwe Pekela mogen wij aanhaken om samen een predikant te beroepen. De kerkenraad van Nieuwe Pekela heeft hierover binnen een week positief beslist.
Zij hadden al contact met een kandidaat. Zodat wij sneller dan verwacht een hoorcommissie moesten samenstellen.

De hoorcommissie bestaat uit E.S. Fissering, J.J. Wubs,
M. van Noordennen-Kamps en Janine Horlings. Zij zijn aangesloten bij de hoorcommissie van Hervormd Nieuwe Pekela. En hebben al een avond ter kennismaking gehad.


U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld namen van door u geschikt geachte predikanten of proponenten aan te leveren, voorzien van een argumentatie/motivatie en voorzien van de naam van degene die deze opgave doet.
Onderstaand vind u de profielschets van de te beroepen predikant.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Tange-Alteveer zoekt een predikant, die zich door God geroepen weet en die leeft en werkt vanuit een persoonlijke liefde voor Christus en Zijn gemeente. Deze liefde wordt zichtbaar in de uitoefening van zijn werk. Hij weet zich geïnspireerd door de Heilige Geest, verbonden met God en mensen.
Deze persoonlijke band met Christus komt tot uitdrukking in de prediking.

De predikant vervult zijn ambt als dienaar van het Goddelijk Woord met vreugde en toewijding en weet het Evangelie op een aanstekelijke en creatieve wijze te verbinden met het leven in de dagelijkse praktijk. Wij verwachten van hem dat hij als herder en leraar grote zorg zal besteden aan de zondagse erediensten en zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland. Het centrale punt in de prediking is gelegen in de verkondiging van het Evangelie, het volbrachte werk van Jezus Christus voor zondige mensen in een verloren wereld. Daar wordt ons de verzoening met God verkondigd.

We zoeken een predikant die met ons de kerk binnen ons dorp een toekomst wil geven en de verbindende schakel wil zijn in een veelkleurige gemeente. Vanuit zijn eigen persoonlijkheid kan de predikant de gemeenteleden verbinden, bezielen, toerusten en enthousiasmeren, zowel ouderen als jongeren. Wij verwachten van de predikant dat hij als herder trouw is in de uitoefening van het pastoraat
Met name in bijzondere situaties, bijv. bij crisissituaties, verwachten wij dat gemeenteleden die een beroep op hem doen te allen tijde steun en hulp van hem mogen verwachten. Naast de zorg voor oudere gemeenteleden achten wij het van groot belang, dat er voldoende aandacht en ruimte is voor de jongeren van onze gemeente en hun ouders.


Wij verwachten van onze predikant dat hij in staat is leiding te geven aan de opbouw van de gemeente. Onze gemeente kenmerkt zich als een veelkleurige confessionele gemeente. Van de predikant verwachten wij dat hij met deze veelkleurigheid kan omgaan.

Wij zoeken een predikant voor 25% werktijd. Wij zijn ons er van bewust dat wij veel van de predikant vragen, en dat het moeilijk voor hem kan zijn om in een 25% situatie een juiste balans tussen werk en privé te vinden. Daarom kan hij bij de uitoefening van zijn taken rekenen op hulp en ondersteuning van alle kerkenraadsleden.

Gezamenlijk en vanuit de wetenschap dat we allen onze eigen specifieke gaven en talenten mogen inzetten, dragen wij de verantwoordelijkheid voor het werk in onze gemeente. Uiteraard kunnen we dit alles alleen doen onder de leiding van de Heilige Geest.


De volgende kerkenraadsvergadering is D.V. dinsdagavond 13 september


 
terug
 
 
 
Liturgie (02-10-2022) (09:30 uur)
meer
 
Kerkdienst Bekijken of beluisteren
meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.