PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Brief van de Kerkeraad Brief van de Kerkeraad

Alteveer, 20 april 2021

Aan de leden van de gemeente,

Eerder ontving u een brief  van ons als kerkenraad waarin wij u informeerden over de ontstane situatie in de gemeente waarin wij, samen met ds. van de Wind, ds. Op t’Hof en dhr. Brouwer zoeken naar een goede weg die we als kerkenraad en gemeente kunnen gaan voor de toekomst.
In deze brief hebben wij toegezegd u te zullen informeren over de voortgang van dit proces.

Inmiddels zijn we een aantal weken verder. Op 19 april ontmoetten we elkaar opnieuw en ontstonden er goede gesprekken waarin er naast openheid en het naar elkaar luisteren, erkenning was voor de fouten die wij als kerkenraad hebben gemaakt. Miscommunicatie en het niet goed en tijdig oppakken van signalen rondom het functioneren van de kerkelijk werker hebben geleid tot boosheid, onbegrip en verdeeldheid in de gemeente en kerkenraad.

Mede dankzij de betrokkenheid van ds. Van de Wind, ds. Op ’t Hof en dhr. Brouwer kwamen we de afgelopen bijeenkomsten  nader tot elkaar. In onze gesprekken ontstond openheid, luisteren naar elkaar en werden situaties toegelicht waarin we als mensen gekwetst zijn en anderen hebben gekwetst.
Op dat punt aangekomen werden situaties benoemd en vergeving gevraagd en geschonken.

Aan het einde van de avond kwamen we tot de conclusie dat we er ‘nog niet zijn….’ – vertrouwen komt immers te voet en gaat te paard – maar ook dat we op de goede weg zijn waarvoor  we dankbaar  zijn. Dat we ‘er nog niet zijn’ heeft ook te maken met de ontstane situatie en de gevolgen ervan  in de gemeente en het  is ons verlangen dat  het proces waarin we  ons als kerkenraad  bevinden, gedeeld en toegelicht kan worden in de gemeente. 

We hebben, mits de situatie niet verslechterd, op voorhand een avond gepland op woensdag 30 juni waarin we naar u en elkaar kunnen luisteren, schuld belijden en pijn mogen benoemen. Voor de één zal dat moeilijker zijn dan voor de ander  en als u daaraan behoefte hebt, bieden wij, vooraf aan de gemeenteavond, graag de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met één van de betrokken predikanten of één van de kerkenraadsleden.
U kunt zich hiervoor melden bij ouderling B. Horlings.

Afgelopen woensdag hebben we ons gesprek voortgezet en hierin is gebleken dat wij als kerkenraad een punt hebben bereikt waarbij we menen op de goede weg te zijn en ons verlangen is dan ook dit “gebeuren” , dat ons ook geschonken word door het werk van de Geest, met u als gemeente te delen.

Tenslotte zijn we God dankbaar voor de gemeente, de adviezen en uw gebeden.

Namens de kerkenraad,

 
terug
 
 
 
Nieuwe leiding Törfclub gezocht
 
 
meer
 
Kinderkerk
meer
 
Avondmaal
meer
 
Gemeente Avond
meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.