PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Gemeente Avond Gemeente Avond


Ja, u leest het goed; gemeenteavond. Maar we hebben er onlangs net één gehad zult u denken. Klopt, maar we hebben de financiële cijfers nog niet bekend gemaakt en daarnaast willen we opnieuw de situatie m.b.t. de vacatures in de kerkenraad met u doornemen en last but not least; het voortbestaan van onze gemeente is natuurlijk niet iets wat alleen ouderen aangaat, maar zeker ook onze jongeren.
De besluitvorming op gemeenteavonden treft in zeker opzicht ook de jeugd en nu het punt van de toelating van doopleden tot de Kerkenraad geagendeerd staat zou het mooi zijn als we hen ook zouden mogen verwelkomen. In verband met dit agendapunt en als voorbereiding hierop willen we graag uw mening over het volgende weten:
Aldus de kerkorde is het toegestaan om na instemming van de gemeente doopleden toe te laten tot het ambt, waarbij zij dan direct belijdend lid worden.

Doopleden als ambtsdrager?
Regelmatig wordt de vraag gesteld of doopleden, dus leden van de gemeente, die wel gedoopt zijn, maar geen openbare geloofsbelijdenis hebben gedaan, ambtsdrager kunnen worden.

Het antwoord is:
- ja, onder bepaalde voorwaarden:
- daarmee worden zij meteen belijdend lid
Het uitgangspunt is te vinden in de kerkorde artikel V-5.
Dit luidt:
‘Een ambt in de kerk kan uitsluitend worden vervuld door hen die daartoe naar de orde van de kerk geroepen zijn, belijdenis van het geloof hebben afgelegd en in het ambt bevestigd zijn, onder aanroeping van de Geest’.                            
 
Hoe zit het dan met de verkiezing van doopleden tot ambts-drager? Het antwoord hierop is te vinden ord. 9-5-4, dat luidt:                                 Zij die als dooplid verkozen zijn tot ambtsdrager en zich bereid verklaard hebben deze verkiezing te aanvaarden, worden onder de belijdende leden van de gemeente opgenomen door beantwoording van een daartoe strekkende vraag voorafgaand aan hun bevestiging tot ambtsdrager in de betreffende kerkdienst.
Praktisch gezien gaat dat zo: in de bevestigingsdienst wordt aan de kandidaat-ambtsdrager een aanvullende vraag gesteld, en door het ‘Ja’ op deze en de bevestigingsvraag wordt betrokkene belijdend lid en ambtsdrager.
De kerkorde geeft geen aanwijzingen voor de precieze tekst van deze aanvullende vraag.
De voorwaarde hierbij is wel dat, wanneer de gemeente hiermee instemt en dit in het plaatselijk reglement wordt opgenomen, er een aannemingsgesprek plaatsvindt met de betreffende kandidaten voordat ze tot de belijdende leden worden opgenomen en als zodanig kiesrecht krijgen en dus bij ambtsdragerverkiezingen mogen kiezen maar ook gekozen kunnen worden.
 
terug
 
 
 
Liturgie (01-08-2021) (9:30 uur)
meer
 
Nieuwe leiding Törfclub gezocht
 
 
meer
 
Ter Overdenking
meer
 
Kerkdienst Rechtstreeks Bekijken of beluisteren
meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.