PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter Overdenking
01 dec 2023 Ter Overdenking

En er verscheen aan hem een engel van de Heere,
die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond.
En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees
overviel hem. (Lukas 1: 11-12)

En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees
gegroet, begenadigde. De Heere is met u.
U bent gezegend onder de vrouwen.
Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden,
en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
(Lukas 1: 28-29)

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in
het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de
heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer
bevreesd. (Lukas 2: 8-9)

Heel gewoon..
Het gebeurde op de eerste dag van het spekdikken en
knieperties bakken. Die avond was er ook catechisatie.
Maar op de dag zelf gaven heel wat catechisanten aan graag
te willen helpen met bakken zodat de catechesegroep
uiteindelijk in tweeën werd gesplitst. De bakkende
catechisanten en de reguliere catechisanten. Om het
geloofsgesprek onder de bakkende catechisanten te
stimuleren deelde ik bij het bakken gespreksvragen uit.
De eerste luidde: ‘waarom ben jij vanavond hier?’ Na afloop
van de catechisatie vroeg ik aan de bakkers welke
antwoorden er op de vragen waren gekomen. Het eerste
antwoord dat ik kreeg was: ‘Gewoon, om te bakken natuurlijk’.
Het is opmerkelijk om in de eerste hoofdstukken van Lukas te
lezen hoe rondom het Kerstfeest mensen compleet worden
verrast door het ingrijpen van God terwijl ze gewoon bezig zijn
met hun dagelijkse werkzaamheden. Zacharias is gewoon
aan het offeren in de tempel. Maria is gewoon bezig in haar
huis. De herders zijn gewoon bezig met het hoeden van de
schapen. En dan is daar ineens die engel die hen zulk
bijzonder nieuws komt brengen. God grijpt op grandioze wijze
in, in deze wereldgeschiedenis. Hij stuurt een heraut
(Johannes de Doper), Hij stuurt op wonderbaarlijke wijze Zijn
eigen Zoon: Jezus Christus.

Ineens wordt het gewone leven doorbroken. Schakelt God
mensen in, in Zijn grote plan. En blijkt een kind de Redder van
de wereld te zijn.

Wat geweldig bijzonder!
De wonderen die God doet en de manier waarop deze
worden aangekondigd roepen bij de betrokkenen vrees en
verwarring op.

Het is helemaal niet zo fijn als het gewone leven onderbroken
wordt. Als ons dat vandaag overkomt proberen we soms
zomaar het ongewone gewoon te laten worden. Aan de
andere kant is het voor ons vaak zo dat het nieuwtje er snel af is.
Dat kan ook in de kerk zo zijn. We vinden het gewoon dat
God ons aanspreekt en Hij moet ons dan vooral bevestigen in
ons eigen gelijk. We vinden het vanzelfsprekend dat we de
Bijbel tot onze beschikking hebben. Het is normaal dat er een
kerk is. Maar dat is het niet.

Ook ‘gewoon’ bakken is helemaal niet zo gewoon. Het is heel
bijzonder om een zaal vol mensen, jong en oud dwars door
elkaar, druk bezig te zien. En zeker als ze niet bezig zijn om
er zelf beter van te worden, maar om wat te doen voor de
kerk. Gewoon bakken is iets bijzonders. Net zo bijzonder als
die jongeren die elke twee weken gewoon naar catechisatie
komen.

Straks wordt het weer gewoon Kerstfeest. Is er bij ons nog
niets van de vrees en het ontzag voor het kind van Kerst?
Voor Gods ingrijpen in deze wereld? Of zijn wij ook dat
gewoon gaan vinden?

Laten we proberen om bewust naar het Kerstfeest toe te
leven. En het bijzondere van Jezus liefde voor ons te
(her)ontdekken. Dat kan ons uit ons evenwicht brengen. Juist
omdat het Kind van Kerst als daad van Gods liefde kwam als
een gewoon kindje in een kribbe. En toch is dat gewone
kindje voor ons het middel om zalig te worden. Als wij bij zijn
kribbe knielen ontdekken we pas echt hoe bijzonder dat is!

Ds. J. Admiraal

 
terug
 
 
 
Chr.Jeugdclub 12-15 JAAR
meer
 
Harkema uit Kapuna
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.