PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter Overdenking Ter Overdenking
lees meer »
 
Maatregelen Maatregelen

Richtlijnen kerkgang vanaf 1 juli
Houdt afstand bij binnenkomst.
Handen ontsmetten bij binnenkomst.
Als het KAN maak je geen gebruik van het toilet.
Na toilet gebruik handen wassen.
Als je gezondheidsklachten hebt, blijf je thuis.
De zitplaatsen in de kerk zijn zo opgesteld dat we 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten.
Personen uit 1 gezin kunnen bijelkaar zitten
Het middenblok  is bestemd voor gezinnen.
Op deze rijen kunnen max. 6 personen plaats nemen.
De stoelen aan het gangpad moeten vrij blijven. 
Van zowel het middenblok als de rijen  aan de zijkant.
Op de stoelen aan de zijkant kunnen max. 3 personen zitten, mits ze uit 1 gezin komen.
Echtparen kunnen hier ook plaats nemen maar er mag geen derde naast gaan zitten.
Gemeenteleden die alleen zijn nemen ook plaats in de rij aan de zijkant,
maar hier mag niemand naast gaan zitten.
Vooralsnog  mag er niet gezongen worden.
Er worden geen collectes gehouden maar bij de uitgang kunt u het collectegeld van alle collectes in een mandje doen.  We verdelen de opbrengst via een verdeelsleutel over de diverse bestemmingen.
Na de dienst gebruiken we 1 uitgang.
De deur aan de kant van de pastorie wordt de uitgang.
Dit, om elkaar niet te kruisen in de deuropening van de hal.

(hetzelfde idee wanneer we iemand feliciteren voor in de kerk maar nu lopen we niet rond)
Het uitlopen gaat als volgt: Vanaf de achterste rij gaan we de kerk uit. 
We wachten op elkaar zodat we afstand kunnen houden.
Direct doorlopen naar buiten. 
Voorlopig wordt er geen koffie geschonken.

Van harte hopen wij als kerkenraad elkaar, na lange tijd, weer te ontmoeten in de eredienst, 
al is het dan ook in aangepaste vorm.

www.kerkopmroep.nl
De diensten zijn ook met beeld te volgen via  YouTube u vind de link op onze website:

Onze kerk is te vinden op:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10246 


Met beeld via YouTube via de link op deze website

Advies:
kijk regelmatig op deze website, hier houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Gods zegen gewenst voor u allemaal,
De kerkenraad van de protestantse gemeente Tange Alteveer.

 
 
 
 
Rechtstreeks Kerkdienst bekijken (Nog in Test Fase)
https://www.youtube.com/channel/UCqkp5ZNExnKQn0P1AQUFubA?disable_polymer=true
  meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
Gastenboek (ook voor vragen en Wensen)
KLIK OP ONDERSTAANDE LINK en klik dan op schrijf nieuw bericht
https://www.tboek.nl/gastenboek/websitegastenboek/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.